Alternate Text
Alternate Text

O projekcie

Firma AKME Consulting w Rzeszowie na podstawie konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie przystąpiła do realizacji, na terenie województwa lubelskiego, projektu: "Lider Zarządzania - Program Doskonalenia Zarządzania Przedsiębiorstwami Województwa Lubelskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

 

Informacje podstawowe

Projekt realizowany pod hasłem Lubelska Akademia Zarządzania, obejmuje pięć modułów szkoleniowych po 32 godz. (4 dni) każdy oraz 8 godz. konsultacji związanych ze szkoleniem w ramach każdego modułu, tj. łącznie 40 godzin zajęć. Uczestnicy projektu mogą wybrać - zgodnie ze swoimi potrzebami - do dwóch modułów szkoleniowych.

 

Oferta

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) z województwa lubelskiego poprzez szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami.

Projekt jest adresowany do MMP i ich pracowników. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są:

  • przedsiębiorcy/menedżerowie MMP
  • pracownicy/specjaliści MMP

posiadający wyższe wykształcenie, reprezentujący sektor przemysłowy, budownictwo i sektor usług rynkowych województwa lubelskiego, oddelegowani przez swoje przedsiębiorstwa - uczestników projektu.

Udział w szkoleniach dla wymienionych osób jest bezpłatny. Przedsiębiorstwo - uczestnik projektu zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% wartości szkolenia, w postaci wydatków ponoszonych z tytułu wynagrodzenia pracownika za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu.

Zajęcia szkoleniowe będą się odbywać na terenie województwa lubelskiego. Rozpoczną się w marcu 2010 i zakończą w lutym 2011 roku.

 

Terminarz zgłoszeń i harmonogram zajęć w poszczególnych powiatach jest zamieszczony na stronie internetowej projektu: www.lider.akme.org.pl

Ogłoszenia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2009 Akme Consulting - Strategie Przyszłości

realizacja: conecto