Alternate Text
Alternate Text

Kto może być uczestnikiem projektu, czyli szkoleń?

Uczestnikami projektu, zgodnie z regulaminem, mogą być pracownicy delegowani do uczestnictwa w szkoleniach przez przedsiębiorstwa, spełniające łącznie następujące kryteria:

  • przedsiębiorstwa zaliczające się do grupy firm mikro lub małych, zgodnie z klasyfikacją MŚP (http://www.parp.gov.pl/index/index/72)
  • przedsiębiorstwa mające siedzibę, oddział lub zakład na terenie województwa lubelskiego
  • Pracownicy delegowani do uczestnictwa w szkoleniach muszą być zatrudnieni w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę (weryfikacja na podstawie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia pracodawcy)

Jak przebiega rekrutacja i jakie dokumenty należy wypełnić?

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie i z Obowiązującą Definicją MŚP (nowa definicja MŚP) oraz sprawdzenie, czy spełniacie Państwo kryteria udziału w projekcie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Lublinie (zobacz: kontakt). Jeśli spełniacie Państwo powyższe wymagania, prosimy o zapoznanie się z instrukcją i wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Przedsiębiorstwa:

Jeśli przedstawione informacje zainteresowały Pana/ Panią indywidualnie, prosimy o poinformowanie pracodawcy o ofercie szkoleniowej. Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego Przedsiębiorstwa i zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniach zgłosi się do Państwa przedstawiciel Biura Projektu w Lublinie, który pomoże Państwu wypełnić dokumenty niezbędne do podpisania Umowy Uczestnictwa w Projekcie (szkoleniach). Do podpisania Umowy konieczne będą następujące dokumenty:

Przydatne linki


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2009 Akme Consulting - Strategie Przyszłości

realizacja: conecto