Alternate Text
Alternate Text

Oferta szkoleniowa

Program doskonalenia zarządzania mikro - i małymi przedsiębiorstwami obejmuje pięć modułów szkoleniowych po 32 godz. każdy plus 8 godzin konsultacji w ramach każdego modułu. Uczestnicy wybierają do 2 modułów, zgodnie ze swoimi potrzebami. Każdy moduł będzie miał co najmniej 5 edycji.

Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy - wykładowcy. Elastyczny harmonogram szkoleń przewiduje możliwość uczestniczenia w zajęciach innej grupy niż ta do której dany uczestnik jest przypisany. W związku z tym będzie istniała możliwość uniknięcia kolizji między zajęciami szkoleniowymi i obowiązkami pracowniczymi.

 

Moduł I. Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Osoby uczestniczące w tym module szkoleniowym:

  • nauczą się samooceny i doskonalenia umiejętności przywódczych
  • dokonywać diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • otrzymają gruntowną wiedzę na temat efektywnych metod i technik motywacyjnych oraz metod komunikacji organizacyjnej
  • opanują umiejętności właściwej oceny pracowników
  • poznają warunki doboru i zastosowania skutecznych metod przewodzenia, motywowania i komunikacji interpersonalnej

Moduł II. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Uczestnicy tego modułu szkoleniowego poznają formy prowadzenia działalności gospodarczej, metody diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zarządzania kapitałem obrotowym, oceny projektów inwestycyjnych, doboru optymalnych źródeł kapitału dla organizacji. Po zakończeniu szkolenia w zakresie zarządzania finansowego jego uczestnik będzie umiał:

  • wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej
  • dokonywać diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • dokonywać oceny finansowej efektywności projektów inwestycyjnych
  • podejmować racjonalne decyzje zarządcze w oparciu o wyniki analiz
  • pozyskiwać korzystne źródła finansowania działalności

Dla 20% najlepszych uczestników tego modułu szkoleniowego przewidujemy sfinansowanie kosztów indywidualnego egzaminu na Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych (EBCL).

Moduł III. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi - zarządzanie projektowe

Uczestnicy szkoleń w ramach tego modułu otrzymają gruntowną wiedzę i umiejętności dotyczące kompleksowego diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa i opracowania programu jego restrukturyzacji. Program ten powinien być wdrażany zgodnie z zasadami i metodami zarządzania projektami. Uczestnicy poznają wzorce dokumentacji projektowej, samodzielnie wykonują zadania oparte o studium przypadku, wypracowują synergiczny sposób współpracy grupowej, poznają zarówno aspekty twarde jak i miękkie zarządzania projektem.

 

Moduł IV. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie wg norm ISO 9000

W ramach modułu IV uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie przygotowania i wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Poznają zasady, procedury i organizację tworzenia systemów zarządzania jakością (SZJ) w firmie wg norm ISO 9000. W wyniku szkolenia jego uczestnicy zostaną przygotowani do aktywnego udziału we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.

 

Moduł V. Efektywne formy pracy i wynagradzania

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowoczesnymi, elastycznymi systemami organizacji pracy i wynagradzania: telepraca, mentoring, praca czasowa, outsourcing, outplacement, programy kafeteryjne i in. Nabędą umiejętności diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod organizacji pracy i wynagradzania i poznają zasady oraz uwarunkowania ich wdrażania.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2009 Akme Consulting - Strategie Przyszłości

realizacja: conecto